Andmehalduse juhised

Andmeid on palju ja neid tekib pidevalt juurde. Andmed kaotavad andmehalduseta suure osa oma väärtusest. Andmehaldust on vaja, et õiged andmed oleks kiiresti leitavad ja efektiivselt kasutatavad.

Andmehalduse abil saab:

  1. leida andmetest kiiresti õige teabe;
  2. osutada andmete alusel teenuseid, teha menetlus- ja muid otsuseid;
  3. esitada andmeid juhtimisotsuste langetamiseks analüüsi ja statistikana.

Miks on asutusel vaja hästi korraldatud andmehaldust?

Asutustele vajalikes kiiretes muutustes on hästi korraldatud andmehaldus üks edukuse nurgakive. Selle suurem kasu on aja ja raha kokkuhoid. Kolmas kasutegur selgub, kui töötajad vahetuvad. Hästi korraldatud andmehalduse korral saavad uued töötajad asuda kiiresti andmeid kasutama.

Kuidas alustada andmehalduse korraldamist?

Alustuseks tuleb määrata kindlaks, kes asutuses andmehalduse eest vastutab, ja koostada tegevuskava. Esimene ülesanne on saada ülevaade andmestikest ja teha selgeks, mis andmehulki on vaja haldama hakata, ja seejärel need kirjeldada ehk katalogiseerida.

Mis on andmehalduse laiemad eesmärgid?

Andmehalduse laiem eesmärk on aidata korraldada andmete kasutamist ja kaitset. Andmete kasutamisest tõuseb kasu, mistõttu on oluline võimaldada andmete taaskasutamist. Sama tähtis on ka taaskasutamist kontrollida, veendumaks, et andmed oleksid kaitstud. Kui taaskasutamine on võimalik, saab hakata vähendama andmete dubleerivat küsimist ja rakendada andmete ühekordse küsimise (once-only) põhimõtet.

Materjalid

Andmekvaliteedi juhis

Eesti andmehalduse raamistik